• MRP

 • Malzeme Listesi

 • Üretim

 • Satın Alma

 • Envanter

 • Depo

 • Satış

 • Finans

 • CRM

 • İK ve Bordro

 • Çoklu Şirket

 • Çoklu Şube

Pharma Manufacturing ERP

Eczacılığa ait üretim yazılımı, üretim sürecini hızlandırır

Formülasyon işleminde İlaç Sektöründe dozajlama sistemi kullanılmaktadır. Formülasyon amacına uygun olarak belirli Rasyonda Hammadde kullanılmaktadır. Oran, sabit yüzde veya miktarda olacaktır. İlaç Ürünlerinin sürekli üretim sürecinde, süreç performansı, girdi malzemesi oranının sabit akışı ile doğru orantılıdır. Absolute İlaç ERP Yazılımı, işinizi kolaylaştırmak için Güvenlik formülüne sahip bir formülasyon süreci sunar.
İlaç üretimi için, Ağırlık Kaybı (LIW) besleyiciler seçilir. Bu besleyiciler, ağırlığa göre malzeme dağıtımını kesin bir oranda kontrol eder ve genellikle toplu miktardan kaynaklanan akış farkını azaltmak için seçilir.
İlaç üretim endüstrisinde, nihai karışımı oluşturmak, katı dozaj formunu imal etmek için kullanılan aktif ilaç içeriği ile birlikte çok çeşitli eksipiyanlar harmanlanabilir. İlaç endüstrisi için Absolute ERP, ürün etkinliğini korurken maliyetleri düşürür. Harmanlanabilecek malzeme yelpazesi (yardımcı maddeler, API), hedef ürün kalite niteliklerine ulaşılmasına yardımcı olan bir dizi değişken sunar.
İlaç sektörlerinde kullanılan değişkenler şunlardır:
 • Parçacık Boyutunun Dağılımı
 • Parçacık Şekli
 • Nem Değeri
 • Parçacığın yüzey özellikleri ve
 • Toz akışının özellikleri
Öğütme, ilaç üretimi sırasında bir ilaç tozundaki ortalama parçacık boyutunu azaltmak için sıklıkla gerekli olan bir işlemdir. Öğütme işlemi, artan homojenlik, dozaj homojenliği, artan biyolojik kullanabilirlik ve ilaç bileşiğinin çözünürlüğünü artırmaya yardımcı olur.
Bazı durumlarda, karışımın üretilebilirliğini geliştirmek için tekrarlanan toz harmanlama ve ardından öğütme gerçekleştirilir. Seri ve lot numarası takip veritabanları ve ağ ekipmanı yönetimi yazılımları ile ilaç yönetim yazılımları tasarlıyoruz.
İlaç endüstrisinden kontrol sistemlerine yönelik ERP yazılımımız, akışkan yataklı granülasyon için tasarlanmıştır.
Granülasyon, Öğütmenin tam tersi olan bir işlemdir. İki tip granülasyon vardır.
1. Islak Granülasyon
2. Kuru Granülasyon
Granülasyon, granül adı verilen daha büyük partiküller oluşturmak için küçük partiküllerin birbirine bağlandığı bir işlemdir.
Granülasyon, tozların akış özelliklerini iyileştiren bir granül oluşturarak, sonuç olarak Ürün oluşumu için sıkıştırma özelliklerini geliştirerek, karışımın tamamındaki bileşenlerin karışmasını ortadan kaldırır.
İlaç endüstrisinde, çözünürlüğü ve biyoyararlanımı zayıf olan ilaçlar, eczacılığa ait katı oral doz işlemede sıcakta eriyen ekstrüzyon kullanılarak verilir. Sıcakta eriyen ekstrüzyon, ilaçların zayıf çözünürlüğü için çözünme oranlarını ve biyoyararlanımı artırır.
İşlem, basınç, Isı Uygulaması ve karışım malzemesi çalkalama ve kalıptan 'ekstrüzyon' işlemlerinden oluşur. Elde edilen tuzun parçacıkları harmanlanacak ve tabletler halinde sıkıştırılacak veya kapsüller şeklinde doldurulabilecektir.

İlaç Endüstrisi için ERP'nin Temel Özellikleri

kullanıma hazır yazılım, kolayca entegre edilebilen modüller ile desteklenir Yazılımın özelleştirilmesi daha önce hiç bu kadar kolay olmamıştı!

 • Çok Seviyeli Malzeme Listesi
 • Üretim Programı
 • İş İstasyonu/Makine Planlama
 • Çoklu Üretim Tesisleri
 • İş-İş/Dış Kaynak Yönetimi
 • Talep & Onay Sistemi
 • Çoklu Depo Yönetimi
 • Toplu Envanter
 • Hızlı Stok/Envanter Dengesi
 • Kalite Kontrol/Kontrol

Planlama ve Üretim

 • Malzeme İhtiyaç Planlaması
 • Ana Üretim Planlaması
 • Üretim Süreci Tanımı
 • Makine/Kalıp/Kalıp Verimliliği
 • İş Merkezi Yönetimi
 • Talep yönetimi
 • Toplu Üretim Uygulaması

Üretim ve Yapılandırma

 • Malzeme Listesi
 • Mühendislik Değişiklik Talebi
 • Mühendislik Değişiklik Notu
 • Devam Eden Çalışma İzleme
 • İş Yönetimi
 • Parti İmalat Uygulaması
 • Araç ve Ekipman Takibi

Toplam Kalite Yönetimi

 • Süreç Kalite Kontrolü
 • Nihai Ürün Kalite Kontrolü
 • Malzeme İç Kalite Kontrolü
 • Doküman Yönetimi
 • Kalite Uygunluk Yönetimi
 • Kalite Karakterizasyonu
 • Kalite Güvence Yönetimi

Gösterge Tablosu ve Uyarılar

 • Departman bazında Gösterge Tablosu
 • İş Zekası Aracı
 • Belge Yönetim Sistemi
 • Uyarılar ve Bildirimler
 • 200'den Fazla Rapor
 • Çok Boyutlu Rapor

CRM ve Sipariş İşleme

 • Müşteri Adayı Yönetimi
 • Fırsat Yönetimi
 • Sipariş yönetimi
 • Fiyatlandırma ve İndirim Matrisi
 • Satış Tahmini ve Bölge Yönetimi
 • Hesap Yönetimi
 • Kampanyalar ve Etkinlik Yönetimi

Finans Yönetimi

 • Sch VI ve IFRS ile Uyumluluk
 • Otomatik KDV ve Vergi Hesaplama
 • Çok Boyutlu Raporlama
 • BS/TB/P&L/Fon ve Nakit Akışı
 • Borç/Alacak/JV/Kontra/
 • Borç Dekontu/Kredi Dekontu/Maliyet
 • Denetim İzleri ve Diğer MIS

Satın Alma Yönetimi

 • Tedarikçi Değerlendirmesi
 • Teklif Talebi
 • Teklif Karşılaştırma
 • Projeye Yönelik Satın Alma Yönetimi
 • Satın Alma Bütçesi ve Onay
 • Planlama Fonksiyonu ile Entegre
 • Tedarikçi Sipariş Yönetimi

Envanter yönetimi

 • Envanter Planlama
 • Depo Yönetimi
 • Atık Yönetimi
 • Malzeme İç/Dış
 • Fiziksel Stok Doğrulama
 • Çoklu UOM
 • Stok Maliyetleme ve Değerleme

Bir teklif isteği

Aradığınız bilgiyi alın.
Sizden haber almak isteriz.

Bize Ulaşın

Farmasötik ERP yazılımı aracılığıyla zorlukları anlayalım

1. Reçete ve formül yönetimi

Mevcut endüstride, reçete ve formül yönetimi, yeni ilaçların formülasyonunun sürekli ve acil ihtiyacı nedeniyle kritik bir husustur. Bu kritik adımı yönetebilecek güvenilir bir teknolojiye sahip değilseniz, üretim sürecinde önemli bir zorluktur.

İlaç endüstrisi için tasarlanmış Absolute İlaç ERP üretimi, kritik içerik formüllerini/ilaç tariflerini etkin bir şekilde yönetir.
İmalat endüstrisi için Absolute ERP Yazılımı, aşağıdaki işlevleri içerir - Faydalı olduğunu kanıtlamak için Yeni Formül Geliştirme, Formül Yönetimi, Numune Yönetimi ve Formül Maliyeti.

2. Sıkı düzenlemeler ve uyumluluk gereksinimleri

Mevzuat ve normlar söz konusu olduğunda, ilaç üretimi yüksek düzeyde düzenlenmiş bir endüstridir. Gelişmiş ilaç düzenlemeleri ve devlet kurumlarının onay süreçleri katı gerekçelerle uygulamaya konur.
İnsan sağlığı ve refahı söz konusu olduğunda, ilaçların küresel ilaç pazarına girmeden önce etkili ve daha güvenli kullanımları sağlanır.
Bu nedenle, ilaç endüstrisi için ERP sistemi, zorunlu olan çok sayıda katı mevzuat uyumluluğunu izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır.
Tüm kalite yönetimi, formül yönetimi ve izlenebilirlik yelpazesini kapsayan endüstri özellikleri sağlar.

3. Ürün maliyetiyle ilgilenmek

Yeni bir ilaç ürününün nihai maliyeti tek bir faktöre bağlı olamaz. Malzemelerin tedarik edilmesi, hammaddelerin yönetilmesi, veriye dayalı üretimin uygulanması ile ilişkilendirilebilir.
Her süreç, ayrı ayrı yönetilen ve ele alınan, kendisiyle ilişkili farklı bir maliyet marjına sahiptir.
Bu nedenle, bir ilaç ürününün nihai maliyetini belirlemek söz konusu olduğunda, paydaşların, çalışanların ve diğer ilgili tarafların güncellemeyle uyumlu olması zaman alır.
İlaç ERP sistemini şirkete kurmak ve uygulamak için, kararın alınabileceği merkezi verilerin ve gerçek zamanlı verilerin verilmesi yararlıdır. Bu veriler, stratejilerin ve planların nihayetinde maliyeti düşürmesi ve verimliliği artırması için kullanılır.

4. Envanter Yönetimi

Eczacılık işiyle ilgili kilit faktör, mevcut ve gelecekteki talebe göre ilaç ürünlerinin uygun bir envanterini ve tedarikini sürdürmektir.
Eczacılık ERP sistemi, envanterlerinin otomatik olarak izlenmesine yardımcı olur; envanter kıtlığı ve tam varlık yaşam döngüsü ile ilişkili riskleri dengeleyin.

5. Üst Düzey Kalite Kontrol ve Süreçler

Kalite söz konusu olduğunda, pazar, ilaç üreticilerini güvenli ve en kaliteli ürünler yaratmaya zorlar. Ürünün kalitesinin, herhangi bir hata tespit edilmeyecek şekilde tutarlı olmasını sağlamalıdır.
Üretimin (ilaçların) her bölümünde Kalite Analizi ve Kontrolün, bakımlı bir farmasötik ERP sistemi ile etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Saatin her dakikasında, sağlam kalite uyumluluğu ve yönetimin sürdürülmesi gerekir.

6. Gelecekteki Taleplerin Karşılanması

Üretim sürecinde ele alınan en yaygın konu, ürünün arz ve talebini gerçek zamanlı bir durumda karşılamaktır. Yetersiz talep tahmini eksikliği nedeniyle, pazarın rekabetini kaybetmek kritik bir durum haline geliyor.
Bir ürün veya hizmete olan talebin tahmini için yetersiz analiz nedeniyle, müşteri taleplerini karşılayamamamız ve envanteri doğru yönetmememiz buna bağlı olarak tedarik zincirinin bozulmasını önlemek, Satış Hedeflerini doğru tahmin etmek ve yönetmek için karar verme süreci eklidir.
İlaç üretim ERP sistemi kullanılarak - işletmelerin belirlediği hedeflere uygun olarak talebin analizi için kullanılabilecek gerçek zamanlı organizasyonel veriler üretilebilir.

Manufacturing ERP

Absolute ERP sisteminin İlaç Endüstrisinde Faydaları:

 • Çok Düzeyli Malzeme Listesi
 • Merkezileştirme ile Çoklu Site Üretimi
 • Entegre ve optimize edin, süreçleri ve operasyonları hassaslaştırarak birden fazla sitede uygulanır.
 • Formülasyonun ve bileşimin gizliliğini koruyun.
 • Hızlı kullanım için merkezi bir veri merkezi ve daha iyi bir iş stratejisi oluşturmak için verilere daha kolay erişim.
 • Kurumsal süreçlerin eksiksiz bir düzenini elde edin
 • Hammaddelerin, yaşam döngüsünün ve bitmiş ürünlerin toplu izlenebilirliği
 • Daha yüksek üretim süreci esnekliği.
 • Devlet düzenlemeleri ve normlarına uygunluk.
 • Kalite Kontrol ve Yönetim
 • Envanter yönetimi ve optimum malzeme kullanımı
 • Son kullanma uyarıları ile israfı ortadan kaldırın ve
 • FEFO, yani Malzeme Tüketiminin ilk kullanım süresi dolan, ilk çıkar metodolojisi

Anahtar Müşterilerimiz

 • KJS Concrete
 • SHH Industries
 • ATC
 • Arth
daha fazla göster

Absolute İlaç ERP Yazılımı SSS'leri

ERP yazılımı, tüm süreçleri tek bir kaynakta birleştirmeye, kalite kontrolüne, dağıtım kanallarına vb. göz kulak olmaya yardımcı olur.
İlaç firmalarının neden bir ERP sistemi uygulaması gerektiğine daha yakından bakalım-

1. Envanter Yönetimi- Eczacılık ERP yazılım sistemi, üretim ve envanter ile tamamen entegredir, böylece ERP yazılımı gerçek zamanlı üretimle birlikte malzemeleri tanımlar, kullanım hedefleri belirler, yeni bir sipariş verildiğinde uyarı verir.

2. Dağıtım Yönetimi- Her bir ürünün uçtan uca yolculuğunu bilmeniz gerekir. Ürünün kalite kontrolünden geçtiği ve sevkiyata yüklendiği ana kadar ürünün her hareketi izlenir ve takip edilir.

3. Satış Yönetimi- Absolute ERP ilaç Üretim yazılımı, satış yönetimi sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur, ERP sistemi satış hedeflerini takip etmenize, müşteri kayıtlarını otomatik olarak güncellemenize, etkileşim geçmişini, tek bir ekosistemi vb. korumanıza yardımcı olur.

İlaç sektörü, sağlık sektöründe meydana gelen çok sayıda radikal değişiklik nedeniyle en öngörülemeyen sektörlerden biridir. İlaç firmaları her an aktif olmalıdır.
İlaç Endüstrisinde ERP yazılımının birkaç önemli avantajı:
 1. İlaç Üretimi ERP Yazılımı, ürün gücünü korurken maliyeti düşürmeye yardımcı olur
 2. İlaçları pazara ulaştırmak için ürün tutarlılığını, kalitesini ve hızını artırmaya yardımcı olur
 3. İlaç Üretimi ERP Yazılımı, envanter yönetimine ve maliyet kontrolünü sağladığı için israfı azaltmaya yardımcı olur
 4. Sıkı düzenlemelere garantili uyum
 5. En kaliteli ürünleri doğru fiyata ve doğru zamanda alın
 6. Doğru iş kararları vermek için gerçek zamanlı toplu izlemeyi sürdürün
 7. ERP yazılımı, ilaç formül gizliliğini korumayı kolaylaştırmasına yardımcı olur
 8. ERP sistemi sayesinde müşteri taleplerine hızlı bir şekilde cevap verebilirsiniz.
İlaç üretimi erp yazılımı, sağlık sektörü için muhasebe, devam yönetimi, varlık yönetimi gibi çeşitli işlevleri içerir. Absolute ERP, sağlık sektörü için harika bir çözümdür. Tüm süreci entegre etmek için ilaç sektörünüz için özelleştirilebilir bir Absolute ERP yazılımı benimseyebilirsiniz.
Absolute, sağlık sektörü için en iyi ERP yazılım sağlayıcısı nasıldır?
 1. Absolute ERP yazılımı, operasyonel süreç akışını pürüzsüzleştirir ve karı artırır
 2. Hammaddeden bitmiş ürüne kadar uçtan uca izlenebilirlik
 3. Üretim partisi (MBR) ve (BMR) üretiminin kaydını tutmaya yardımcı olun
 4. Absolute İlaç Üretimi ERP Yazılımı kalite kontrolünün sürdürülmesine yardımcı olur
 5. Ana Ürün Çizelgeleme (MPS) ve Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)
ERP yazılımları, çeşitli modülleri ile imalat sanayinde farklı roller üstlenmektedir.
ERP yazılımlarının imalat sektöründeki rolüne daha yakından bakalım.
 1. Formülasyonu Yönetir
  ERP yazılımı, ilaç üreticilerinin, her formülün saklanması, alınması ve gözden geçirilmesi dahil, formülasyonun tüm temel yönlerini yönetmelerine yardımcı olur.
 2. Küresel Entegrasyon Sağlar
  İlaç ürünlerinin çoğu, dünya çapında birçok farklı ilaç şirketi tarafından üretilmektedir. Bu, küresel entegrasyon için zorunlu bir hükümdür. İlaç yazılımı, gerçek zamanlı olması gereken birçok entegrasyon seçeneği sunmalıdır.
 3. Veri Güvenliğini Sağlar
  İlaç Üretim ERP yazılımı, erişim kontrolleri, veri şifreleme, denetim izleri ve elektronik imzalar ve şifreler gibi çok çeşitli katı güvenlik protokolleri sağlar ve ölümcül güvenlik suçlarının bir körfezde kalmasını sağlar.
Kurumsal kaynak planlama yazılımı, bir dizi iş işlevini dengelemek için kullanılır, bunun ilaç endüstrisi için neden bu kadar önemli olduğunu bilmenizin nedenlerini bilmeniz gerekir.
 1. Para biriktir
  ERP, şu anda şirketinizde parçalanmış olabilecek sistemlerin çoğunu birleştirir. Ödenecek hesaptan başlayarak, çalışanlarınız tek bir merkezi sistem için tüm önemli araçlara erişebilecekler.
 2. Geliştirilmiş İşbirliği
  ERP uygulamaları, kullandığınız programa bağlıdır. Ancak, tüm sistemler bir şekilde işbirliğini geliştiriyor. Merkezileştirilmiş veritabanı, ERP'nin benzersiz kıldığı gerekli bir parçadır. Yanlış verilerle çalışarak hataların azaltılmasına yardımcı olan ve maliyetleri daha da azaltan tek bir kaynak sağlıyorsunuz.
 3. Daha İyi Analitik
  ERP yazılımı, farklı raporların kolayca oluşturulmasına yardımcı olur. Genel olarak, raporlar ve analizler birkaç gün araştırma ve derleme gerektirebilir, ilaçlar için ERP'nin yardımıyla sadece birkaç dakika sürer ve gerçek zamanlı veriler alırsınız.
Doğru fiyatlandırma yapmak gerçekten zordur ve bir özelleştirme ERP'sinin tahmini zordur.
Absolute ekibi, ERP fiyatlandırma verileri hakkında size rehberlik etmek için her zaman oradadır, öncelikle ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi anlayacak ve farmasötik ERP yazılımı özelleştirmesi için doğru bir maliyet sunacaktır.
İlaç ERP'si için bütçe ayıracağınız zaman, reklamı yapılan maliyeti temel alabilirsiniz. Aşağıdaki ayrıntıları da dahil edebilirsiniz: -
 1. Ağ donanım ve yazılım maliyetleri
 2. Yazılım maliyetleri ve sunucu donanımı
 3. Yazılım maliyetleri ve iş istasyonu donanımı
 4. Donanım ve yazılım maliyetlerinin entegrasyonu ve kurulumu
 5. Veri taşıma maliyetleri
Absolute, çeşitli segmentlerde ticari büyümeyi artırmaya yardımcı olduğu için ilaç endüstrisi için mükemmel bir çözümdür. Üretim endüstriniz için bir ERP yazılımını kolayca özelleştirebilirsiniz.
İlaç endüstrisi için Absolute ERP sistemini seçmenin avantajları-
 1. Envanter yönetimi
 2. Kalite Yönetimi
 3. Makine duruş süresini azaltın
 4. Tasarruf Maliyetleri
 5. Müşteri memnuniyeti
Bir ERP yazılımı seçerken, uçtan uca tüm süreç ve üretim sürecindeki her bir hammaddenin kaydını tutma yeteneğini akıllıca göz önünde bulundurmanız gerekir. Absolute Eczacılık ERP yazılımı, finansal işlemlerinizi daha iyi bir şekilde dengelemenize ve işinizi standart uygulamaya koymanıza yardımcı olur. Absolute ERP yazılımı tamamen entegredir, uyumludur ve kolayca dağıtılabilir.
Tıp alanında, dünya çapındaki rekabet çok hızlı. İlaç firmaları, takip edilen değişiklikleri yapmak için hızlı ve eş zamanlı olarak yeniliğe uyum sağlamak zorundadır.
 1. Toplu Üretim Planlama-
  ERP yazılımı, tüm toplu üretim ve ilaç endüstrisinin planlanmasına yardımcı olur. İlaç üretimi ERP yazılımı, ilaç firmaları için en uygun yazılımlardan biridir.
 2. Mevzuata uygunluk-
  İlaç Üretim ERP yazılımı, üretim ve dağıtım döngüsü boyunca ürünlerin herhangi bir sistem onayını ve izlenebilirliğini temizleyebilir.
 3. Denetim İzleri-
  Denetim izleri, ilaç ve gıda gibi istisnai olarak yönlendirilen bir endüstri olan herhangi bir sistemin kullanılmasına yardımcı olur.
 4. Bilgi Güvenliği-
  Bilgi güvenliği, tüm bağlantılar için çok önemli bir kaynaktır. İlaç üretim ERP yazılımı, küme güvenlik özellikleri, erişim kontrolleri, bilgi şifreleme, denetim izleri, parolalar, elektronik imzalar ve diğer özellikleriyle iftihar eder.
İlaç Üretim ERP yazılımını anlamak zordur, ancak işletmeler için çok gerekli bir araçtır. Günümüzde küreselleşme dünya çapındaki pazarları sıkıştırıyor.Rakiplerinize karşı bir strateji elde etmek için işinizi etkili araçlarla donatmak önemlidir.
Bir ERP yazılımı tipik olarak İş dünyasında nasıl yardımcı olabilir?
 1. Tasarruf Sağlar-
  Bu ERP yazılımı, şirketin ek maliyetlerini büyük bir farkla düşürmeye yardımcı olur. İşletmedeki çalışanlarınız tek bir veri tabanı üzerinden işletme için önemli araçlara erişim sağlar.
 2. Geliştirilmiş İşbirliği-
  İlaç ERP yazılımının harika özelliklerinden biri uygulamaya bağlı olacaktır. Daha iyi bir işbirliği, yanlış verilerden kaynaklanan hataları azaltmak ve ekstra maliyetleri azaltmak için her ERP yazılımını destekler. Herhangi bir işletmenin başarısının anahtarı, etkili işbirliğidir.
 3. Gelişmiş Verimlilik-
  Geleneksel yöntemlerin kullanılması verimliliği azaltabilir, ERP yazılımları yardımıyla üst düzey hesaplamaları zamanında yapar ve çok zaman kazandırır. Çalışanların üretkenliğe ve işletmeye avantaj sağlayabilecek diğer canlandırıcı fikirlere daha iyi odaklanmasını sağlar. İlaç ERP yazılımı üretkenliği, karlılığı ve verimliliği artırmaya yardımcı olur.
İlaç Üretim ERP yazılımı, her büyüklükteki şirket için fayda sağlayabilir. Daha fazla işçi, makine, konum ve departman ekledikçe şirketinizle birlikte büyürken.
İşte ERP uygulamalarının küçük işletmelere nasıl yardımcı olduğuna dair birkaç örnek:
Küçük işletmeler, sabit bir türde veya ürün sayısında (yani balıkçı dükkanları, eczaneler, marketler vb.)
Birincil faydalara daha yakından bakalım-
 1. Maliyetleri Azaltın- Bilgileri bir kerede girerek çok zaman ve paradan tasarruf edebilirsiniz.
 2. Daha İyi Planlama- İdeal sayıda çalışanı atamak için projeler ve görevler hakkında gerçek zamanlı bilgiler alın.
 3. Verimliliği Artırır- Banka mutabakatları, bordro tahsisleri, fon dengeleme, rapor oluşturma ve daha fazlası gibi manuel görevlerin otomatikleştirilmesine yardımcı olur.

Ücretsiz Demo

Bizi şimdi ara

Bizi şimdi ara!

HEMEN YANIT İÇİN

Whataspp
Whataspp